Kdo jsme ?

Žákovský parlament GPJP je nezávislým samosprávným sdružením, založeným iniciativními studenty v roce 2016. Od té doby nepřetržitou činností na pravidelných schůzích vytváří otevřené diskuzní forum pro všechny na našem gymnáziu.

Klademe si za cíl samostatně organizovat, koordinovat a podporovat dobrovolnou studentskou činnost, tlumočit podněty a stížnosti studentstva vedení školy, přímo se angažovat v každodenním životě gymnázia, a napomáhat k vytvoření příjemného akademického prostředí v místě, kde trávíme podstatnou část našeho času a získáváme životní zkušenosti.

Naše samospráva má aktivní zástupce při České středoškolské unii, i přidruženém Středoškolském sněmu Hl. m. Prahy, a aktivně se podílí na tamním dění.


Výsledek obrázku pro čsu